Hướng khắc phục lỗi “The referenced account is currently locked and may not be logged on to” trên Windows 10/11

lỗi login windows 10/11

Hôm nay gặp lỗi này thật khó chịu. Sau khi tìm các hướng dẫn trên internet thì đã tìm ra cách khắc phục lỗi “The referenced account is currently locked and may not be logged on to” . Đầu tiên các bạn đợi cho đến khi windows cho phép login lại vào windows. Các bạn … Read more

Cách sửa lỗi “This network connection does not exist” trên Windows

Người dùng Windows thường xuyên gặp phải lỗi “This network connection does not exist” khi cố gắng truy cập tài nguyên mạng hoặc bộ lưu trữ mạng được ánh xạ. Khi người dùng cố gắng truy cập ổ đĩa mạng hoặc tài nguyên đã được ánh xạ hoặc kết nối trước đó nhưng không thể … Read more